Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Fjärrvärme Götene

I Götene leverar vi värme till drygt 600 kunder. Ledningsnätet i Götene är ca 30 kilometer långt.

Värmen produceras i Västerbyverket som även producerar ånga till Arla och Semper som de använder i sina processer.

Västerbyverket består av en flispanna och två oljepannor. Flisen är en blandning mellan stamvedsflis, grenar och toppar. För att läsa mer om aktuell bränsleblandning, titta under miljö .

Innan röken leds ut i skorstenen återvinns energi ur den varma rökgasen i en rökgaskondensor, på det sättet förvärms det kalla vattnet som kommer tillbaka från fjärrvärmenätet och då sparas en del av energin som går till att värma vattnet i pannan igen.

Fjärrvärme Götene