Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Fjärrvärme Hällekis

I Hällekis levererar vi värme till ett 40-tal kunder och ledningsnätet är ca 2,5 km långt.

I Hällekis kommer värmen i huvudsak från Svenska Foder, där deras spillvärme efter produktionen leds ut i fjärrvärmenätet. Vi har också en anläggning med två pelletspannor och två oljepannor som reserv, när vi inte kan få spillvärme.

Fjärrvärme Hällekis

För att läsa mer om aktuell bränsleblandning, besök vår miljösida