Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

REKO

Götene Vatten & Värme är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att bolaget lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det trygghet.

Kvalitetssäkringssystemet REKO fjärrvärme har utvecklats av Svensk Fjärrvärme utifrån kundernas krav och förväntningar. För att bli ett REKO fjärrvärmeföretag krävs bland annat särredovisning, verksamhetsgenomlysning och årliga informationsmöten samt att företaget i alla lägen följer kraven och intentionerna med REKO. Rent konkret innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunderna att säga till om. Syftet är att utveckla en god relation mellan kund och leverantör, att stärka och trygga kundernas ställning samt att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Till Kvalitetsnämnden kan man som kund vända sig om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en REKO leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.

www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Reko-fjarrvarme finns mer information om Reko fjärrvärme.

Dokument

Läs mer om bolaget och REKO.

Normalprislista Reko 2020 (PDF)

Verksamhetsgenomlysning 2014 (PDF)

Miljöpolicy  (PDF)

Nöjd Kund Undersökning(NKI) 2014 (PDF)

REKO möte

Varje år håller GVV ett REKO möte, syftet med detta mötet är att informera om verksamheten inför kommande år. Alla är välkomna till detta möte. Ett REKO-möte hölls den 16:e oktober 2019.

Här kan ni hitta information från det senaste REKO mötet:

Information om GVV (Powerpoint)

Allmän information om fjärrvärmeverksamheten (Powerpoint)

Versksamhetsgenomlysning - sammandrag (Powerpoint)

Prislista 2020 (PDF)

Prisjämförelse för en villa i Götene (PDF)