Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Taxor

Fjärrvärmetaxan består av tre delar, en fast abonnemangsavgift, en likaledes fast effektavgift vars storlek bestäms av den maximala värmemängd som kan levereras till fastigheten och en rörlig energiavgift där man betalar för den energi som förbrukats.

Fjärrvärmetaxa 2021

Fjärrvärmetaxa - belopp inkl. moms

För en "normalvilla" (150 m²), som förbrukar 20.000 kWh/år och har en effekt på 11 kW, är priset för 2021 totalt 91,5 öre/kWh. Den totala fjärrvärmekostnaden för 2021 för en "normalvilla" blir därmed 18.305 kr. Som jämförelse kan nämnas att en "normalvilla" med oljepanna, som förbrukar 3 m³ villaolja/år, erhåller en årskostnad(nov-19) på ca 40.000 kr(ca 200 öre/kWh).

Faktureringsplan fjärrvärme

Fjärrvärme har månadsvis fakturering som sker i efterskott baserad på avläst mätarställning. Som exempel kommer fjärrvärmefakturan avseende januari att skickas till Er i början av februari med betalningsdag 30 dagar efter fakturan skickats.

2021 års taxa inkl moms

Fast avgift 2 125 kr
Effektpris 280 kr/kW
Energipris 655 kr/MWh