Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vanliga frågor om fjärrvärme

- Hur mäts fjärrvärmeförbrukningen?
- Hur mycket energi sparar jag på att sänka temperaturen med 1°C?
- Var går ansvarsgränsen för fjärrvärmen?
- Grönt vatten, vad är det?

Hur mäts fjärrvärmeförbrukningen?

Svar: Fjärrvärmemätaren består av tre delar: Temperaturgivare, flödesmätare och ett integreringsverk. Temperatur och flöde mäts kontinuerligt och värden integreras sedan till energimängden. Det är sedan denna som GVV använder för debitering.

Hur mycket energi sparar jag på att sänka temperaturen med 1°C?

Svar: Det beror på en rad olika faktorer men generellt för en villa gäller att sänker man tempreturen från 20°C till 19°C under 1 dygn sparar man ca 5 % av energiförbrukningen.

Var går ansvarsgränsen för fjärrvärmen?

Svar: GVV ansvarar för ledningarna fram till avstängningsventilerna, fastighetsägaren ansvarar för ledningarna inne i huset och värmeväxlaren.

Grönt vatten, vad är det?

Svar: Om du upptäcker att vattnet är grönt kontakta då GVV 0511-38 64 83, om du bor i en lägenhet kontaktar du första hand fastighetsägaren. Det är troligtvis fastighetens värmeväxlare som läcker. För att upptäcka läckage färgar vi fjärrvärmevattnet med ämnet pyranin. Detta ämne är ofarligt men färgar vattnet grönt för att det ska bli lättare att upptäcka läckage.