Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Avflyttning

Eftersom ni har sålt er fastighet är det viktigt att ni läser av fastighetens vattenmätare. Fyll i formuläret nedan och skicka till oss. Några dagar efter avflyttning får ni er sluträkning på VA och eventuellt fjärrvärme. Avläst mätarställning kommer att skickas till den nya ägaren för kännedom.

OBS! Visas inte meddelandet, "Ditt meddelande om avflyttning har nu skickats till oss", när man tryckt på skicka-knappen, kontakta Kundservice 0511- 38 64 80.

Anmälan avser:

(* = obligatoriska uppgifter)

1. Uppgifter om ditt abonnemang

Anläggningsadress: *

Fastighetsbeteckning: *

2. Uppgifter om dig

Personnummer: *

Kundnummer: *

Namn: *

Telefon dagtid: *

E-post:

3. Vart skall vi skicka slutfakturan? (Om annan adress än ovan)

Adress:

Postnummer:

Ort:

4. Vem flyttar in efter dig?

Namn: *

Telefon dagtid: *

Personnummer: *

Tillträdesdag (år-mån-dag): *

5. Vattenmätarställning (GVV meddelar den nya ägaren mätarställning för kännedom)

Vattenmätarställning vid tillträdesdag för ny ägare: *

6. Övriga uppgifter

De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att databehandlas. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras. Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera dina ärenden. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204).