Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Avläsning mätare

Vatten & Avlopp

Fastighetsägaren får ett avläsningskort en gång per år där man själv får läsa av och fylla i sin mätarställning. Med hjälp av dessa uppgifter justeras din årsförbrukning så att du får en så korrekt räkning som möjligt.
Man kan när som helst skicka in sin mätarställning på vattenmätaren. Det kan vara för sin egen skull, för att få ut statistik under en viss period eller under vissa intervaller. Om man vill ha faktisk avläsning inför varje fakturering är det viktig att skicka in avläsningen mellan följande datum:

15-31 mars
15-30 juni
15-30 september
15-31 december

Lämna mätarställning

Fjärrvärme

Alla fjärrvärmemätare har fjärravläsning dvs. det sker en automatisk avläsning varje dygn. Vid fakturering använder vi avläsningen som är närmast månadsskiftet. Det innebär att ingen manuell hantering behövs och fastighetsägaren kan få bättre kontroll över sin förbrukning.