Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Faktureringsrutiner

Vatten & Avlopp

Vatten och avlopp faktureras per kvartal. Fastighetsägaren erhåller som regel 4 st fakturor per år. Fakturan ankommer till fastighetsägaren i början på månaden efter fakturerat kvartal. Betalningsdag är normalt 30 dagar efter att fakturan skickats. Som exempel kommer VA-fakturan avseende januari-mars att skickas till fastighetsägaren i början av april osv.

Fjärrvärme

Fjärrvärme faktureras per månad och faktureras i efterskott. Som exempel kommer fjärrvärmefakturan avseende januari att skickas till dig i början av februari med betalningsdag 30 dagar efter att fakturan skickats.

Sommarfakturering – juli och augusti på samma faktura

Fjärrvärmeförbrukningen avseende juli och augusti kommer på en och samma faktura. Det innebär att du inte kommer att få någon faktura i början av augusti avseende juli månad. Istället kommer alltså fakturan som skickas till dig i början av september att avse fjärrvärmeförbrukningen för både juli och augusti.

Renhållning

Hushållssopor

Fakturering sker som regel två gånger per år avseende perioderna januari-juni och juli-december. Förfallodagar är 31/3 resp. 30/9.

Hushållssopor, fritidsbostäder

För fritidsbostäder sker fakturering som regel en gång per år med förfallodag 28/4 och avser perioden 15 maj-15 september.

Container

Kunder som abonnerar container faktureras som regel månadsvis.

Betalningstid

Som regel gäller betalningstid 30 dagar efter att fakturan skickats.