Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Inflyttning

OBS! Visas inte meddelandet, "Ditt meddelande om inflyttning har nu skickats till oss", när man tryckt på skicka-knappen, kontakta Kundservice 0511- 38 64 80.

Anmälan avser:

(* = obligatoriska uppgifter)

1. Uppgifter om ditt abonnemang

Tillträdesdag (år-mån-dag): *

Anläggningsadress: *

Fastighetsbeteckning: *

2. Uppgifter om dig

Personnummer: *

Namn: *

Antal personer: * (prel. vattenförbrukning baseras på antal personer)

Telefon dagtid: *

E-post:

3. Vart skall vi skicka fakturan? (Om annan adress än ovan)

Adress:

Postnummer:

Ort:

4. Vem var föregående ägare?

Namn:

Telefon dagtid:

Personnummer:

5. Övriga uppgifter

De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att databehandlas. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras. Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera dina ärenden. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204).