Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Ändrad taxa för industriavfall

2017-05-31

Från den 1 juni ändrar vi taxan för företag då det gäller trä och ris för flisning.

På grund av sviktande efterfrågan i samband med milda vintrar, är flis av rivningsträ och ris näst intill omöjlig att avyttra. Därför har kostnaden för Återvinningscentralen mångdubblats när det gäller trä/ris.

Vi höjer därför taxan för företag som lämnar rivningsvirke/ris från 150 kr per ton till 500 kr per ton.