Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Besiktning & Underhåll på VA-ledningsnätet i Hällekis

2018-03-23

Under perioden vecka 13 till vecka 15 kommer besiktning och underhåll ske på VA-ledningsnätet i Hällekis.

Högtrycksspolning och filmning av de allmänna spill- och dagvattenledningarna i gatan kommer att utföras i Hällekis. 

Följande gator i Hällekis är berörda:

Stakes väg                        Vallmovägen
Slanthagsvägen                 Blåklintsvägen
Lövängsvägen                   Hästhovsvägen
Mosippsvägen                   Klövervägen
Backsippsvägen 

Arbetet utförs av XR Miljöhantering AB på uppdrag av Götene Vatten & Värme AB.

Kontakt vid frågor, Johan Lundström, 0511-38 64 91