Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Bevattningsförbud hävs i Götene Kommun från och med 2018-08-28

2018-08-27

Götene Vatten & Värme AB informerar:

Bevattningsförbudet hävs från och med 2018-08-28.

Gäller alla som är anslutna till kommunalt VA i Götene Kommun.

Anledning är att vattenproduktionen har minskat till följd av svalare temperaturer och nederbörd.

GVV vill framföra ett tack till alla som respekterat förbudet.

Allmänheten uppmanas dock att fortsättningsvis tänka till hur man använder sitt dricksvatten och inte använda mer än nödvändigt.

mvh

Götene Vatten & Värme AB