Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Invasiva växter tas om hand på ÅVC

2019-08-12

Vi tar hand om invasiva växter på ÅVC för att undvika att de sprids vidare efter att man rensat bort dem från sin egen trädgård eller från naturen.

I år finns det en speciell insamlingsplats på ÅVC för invasiva växter (parkslide, jätteloka, lupiner och jättebalsamin). Detta är för att växterna inte ska spridas i vår natur.

För att se vilka inplanterade växter som inte är bra för varken jordbruk eller natur i Götene, tryck på länken nedan:


https://www.gotene.se/byggaboochmiljo/gotenesmiljoarbete/nyhetermiljoarbete/invasivavaxtarterigotenekommunskaparproblem.26490.html

Bilden visar Jättebalsamin, en invasiv växt som sprider sig fort i Götene.