Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Miljövärden på vår fjärrvärme

2019-06-04

Nu har vi fått ta del av de årliga miljövärdena för vår fjärrvärme. Värderingen gäller för 2018.

Vad ingår i miljövärdena?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

OBS Miljövärdena för Västerbyverket för år 2018 som redovisas nedan är fortfarande preliminära. För att se värdena tryck på länken nedan: