Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Minskad klimatpåverkan med fjärrvärme

2018-01-24

Fjärrvärmen spelar en stor roll vad gäller att klara av miljömålet begränsad klimatpåverkan

Användning av fossila bränslen, till transporter, uppvärmning och industriprocesser, svarar för det största bidraget till klimatförändingar. Här i Götene jobbar vi aktivt med att underlätta för industri och privatpersoner att ansluta sig till fjärrvärmenätet där värmen kommer från Västerbyverket, en anläggning som drivs med biobränsle.