Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Renhållning, hantering av sopkärl, fakturering mm

2017-02-01

GVV AB informerar:

Nya sopkärl

Vi har fått veta att några kunder upplever att de nya tunnorna välter lättare än de gamla. Av den här anledningen har vi tagit reda på lite fakta angående de nya kärlen:

Tunnorna som den nya entreprenören har köpt in är mycket vanliga i Sverige idag. Märket är PWS och de har 85 % av den svenska marknaden när det gäller soptunnor av plast. Det betyder att det finns ett antal miljoner av dessa tunnor i Sverige idag. Ett 140 liters kärl väger mellan 10-11 kg tomt vilket är det samma som de gamla tunnorna. Kärlen är högre än de gamla kärlen.

För att minska risken för att kärlen ska vält är det bra att tänka på att skotta runt tunnan nu vintertid så att den står stadigare. Det är viktigt att tunnan står på ett jämt underlag året om. Det kan vara bra att ordna med något skydd/staket/buskar runt tunnan för att vara säker på att tunnan inte blåser omkull även om tunnan är tom och det blåser. 

Kom ihåg att ställa fram ditt sopkärl på tömningsdagen

Det är viktigt att ställa fram soptunnan på tömningsdagen så att den syns. Om det inte görs så är risken stor att tunnan inte blir tömd eftersom chauffören inte hittat den. Ställ den väl synlig. Det är svårt för chauffören att hinna med om han/hon tvingas springa och leta upp den bakom t. ex. en häck.

Fakturering

Alla kunder med sophämtning har i dagarna fakturerats av vår nya entreprenör, Infinitum AB. Det gäller både de som har tömning året runt samt sommarhämtning. Tanken med att fakturera sommarhämtning redan nu är att kunderna ska ha möjlighet att se valt  abonnemang samt ha möjlighet att ändra abonnemangsform . Efterskottsfakturering innebär att kunden först i efterhand ser valt abonnemang  och då inte kan ändra detta förrän till nästa säsong.