Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Om företaget

Götene Vatten & Värme AB ett relativt ungt samhällsföretag som bildades år 2003 och ägs till 100% av Götene kommun.
Det tidigare fjärrvärmebolaget Kommunenergi ombildades då genom att verksamheterna Vatten & Avlopp samt Renhållning fördes över till bolaget från kommunen.

Guckusko

Företaget har 34 medarbetare och omsätter ca 110 miljoner kr om året. All verksamhet i Götene Vatten & Värme är finansierad via avgifter på de produkter och tjänster som bolaget säljer dvs inga skatteintäkter går till bolagets verksamhet.
Styrelsen i företaget har 7 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter samt 1 representant för arbetstagarna. Styrelseledamot utses av kommunfullmäktige (kf) och sitter normalt 4 år.
Styrelsen fattar själv beslut om fjärrvärmetaxan och lämnar förslag till kf om förändringar i renhållnings- och VA-taxan.