Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Farligt avfall

Återvinningscentralen tar emot farligt avfall från privata hushåll inom kommunen. Exempel på farligt avfall är färgrester, kemikalier, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, kvicksilvertermometrar. Uttjänta läkemedel kan lämnas på närmsta apotek.

För att avfallet skall kunna hanteras på ett säkert sätt, se till att förpackningar och emballage inte läcker. Om du lämnar avfallet i annat emballage än orginalförpackningen, skriv tydligt innehållet på förpackningen.

Farligt avfall från lantbruk och näringsidkare

Återvinningscentralen kan hantera farligt avfall i mindre mängder även från lantbruk och andra näringsidgare, förutsatt att avfallet kan rymmas inom anläggningens tillstånd. Hanteringen finansieras via särskild taxa för att inte ligga privathushållen till last.

Prisexempel exkl moms:

  • Spillolja 2,65 kr/liter
  • Oljefilter 7,50 kr/kg
  • Färgrester 7,50 kr/kg

När farligt avfall skall lämnas från verksamheter skall det enligt svensk Avfallsförordning, (SFS2011:927) utfärdad 30 juni 2011, upprättas särskilt transportdokument.

Transportdokument för transport till Återvinningscentralen i Götene finns att skriva ut här (PDF).

Kontakta återvinningscentralen om du har ytterligare frågor.