Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Föreskrifter

Föreskrifter för avfallshantering i Götene kommun gäller alla fastigheter i kommunen och omfattar hushållsavfall, latrin och slamtömning. Hämtning utförs av entreprenörer utsedda av Götene Vatten & Värme AB.

Ytterligare information om föreskrifterna finns i ”populärversion” under respektive flik här på hemsidan. Den fullständiga versionen kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

Renhållningsföreskrifter i Götene kommun (PDF)