Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Förpackningsinsamling

Förpacknings– och tidningsinsamlingen (fti) är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns, enligt förordningen om producentansvar för förpackningar.

Fti ansvarar för 5800 återvinningsstationer (åvs) runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som företag som importerar, fyller och säljer en förpackning betalar.

www.ftiab.se

Återvinningsstationer

I Götene Kommun finns det totalt åtta stycken Återvinningsstationer(ÅVS) för insamling av förpackningar.   På ÅVS kan Du lämna förpackningar av plast, metall, glas, wellpapp, papper och kartong. Det finns även möjlighet att lämna förpackningar på ÅVC i Götene.

Stationerna finns på följande platser:

 • Götene
  • Lidköpingsvägen 18 (färghandeln)
  • Linnegatan 15 / Hillbogatan
  • Skogsvägen 17 (badhuset)
  • Nygårdsvägen 20 (Sil)
 • Hällekis
  • P-plats Konsum
 • Källby
  • Sjökvarnsvägen (p-plats Centrum)
 • Lundsbrunn
  • Lundvägen/väg till transformatorstation
 • Österäng
  • Stationsvägen

Batteriinsamling

Det finns batteriholkar som är avsedda förs små batterier på återvinningsstationerna. Större batterier och bilbatterier hänvisas  till ÅVC.