Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hushållsavfall

Entreprenör för hämtning av hushållsavfall är:

Remondis AB
Järnvägsgatan 15
543 50 Tibro
Tfn: 0504-79 13 00

Kundtjänst:

Remondis AB

Tfn: 0504-79 13 00

kundtjanst.tibro@remondis.se

Autogiro vid betalning av sophämtning
Med anledning av entreprenörsbyte när det gäller sophämtning så behöver de som tidigare betalat sin sophämtning via autogiro ansöka om detta på nytt. Det gör man enklast via internetbanken. Den nya entreprenörens bankgironummer är 696-4803. Man kan också ansöka genom att skicka in nedanstående blankett till:

Remondis AB
Järnvägsgatan 15
54350 Tibro

Tryck på länken för att hämta blanketten:

Autogiroanmälan

Hämtningsintervall

Permanentbostäder

Brännbart avfall hämtas normalt var 14:e dag året om. Vid behov kan tätare intervall på ordinarie hämtning ske enligt överenskommelse.
Hämtningsintervallet kan förlängas till var 4:e vecka under förutsättning att kompostering sker.
För att ändra hämtningsintervall kontaktar man: Miljö – Hälsa i Lidköping, tfn 0510-77 00 00

Fritidshus

Brännbart avfall hämtas 14:e dag under perioden 15 maj till och med 15 september. Vid behov kan tätare intervall på ordinarie hämtning ske enligt överenskommelse med entreprenör.

Emballering av avfall

I sopbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Placering av sopkärl

Sopkärlet skall på hämtningsdagen normalt placeras vid tomtgräns och på ett sådant sätt att hämtningen underlättas.

  • I tätbebyggda områden där renhållaren inte kan komma fram till tomtgränsen räknas den yttre emensamma fastighetsföreningens (eller liknande) gräns, som tomtgräns t ex vändplats eller liknande
  • På landsbygden placeras behållaren på lämplig plats i samråd med renhållaren
  • Behållaren avlämnas efter tömning där den hämtades
  • Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren kan av renhållaren beställa extra service med framdragning och återställning av behållare.

Transportvägar

Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att transportväg fram till behållarens hämtningsplats hålls i framkomligt skick se, Avfallsfordonens framkomlighet (PDF)

Fyllnadsgrad och vikt

Sopkärlet får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att den inte kan dras på ett normalt sätt.

Turer för sophämtning 2021

De flesta turer körs med sidlastare, dvs kärlet lyfts in från sidan och chauffören behöver normalt sett inte gå ur. Detta är ett mer rationellt sätt att jobba. Det är därför viktigt att kärlet står med öppningen utåt mot vägen och att det står så nära vägen som möjligt. De turer som fortfarande körs med baklastare är Blomberg och Västra Kinnekulle.

Udda veckor

Område Del av område Tömningsdag
Blomberg Del av Blomberg Onsdag udda vecka,
Brännebrona   Torsdag udda vecka
Forshem   Fredag udda vecka
Fullösa   Fredag udda vecka
Gössäter   Fredag udda vecka
Götene Del av Sil närmast E20 Måndag udda vecka
Götene Området mellan Vättlösavägen Lidköpingsvägen och Kinnekullevägen Måndag udda vecka
Götene Centrala delar av Götene Måndag udda vecka
Götene Del av Sil, Södra delen Tisdag udda vecka
Götene Västerbyområdet och vissa centrala delar Tisdag udda vecka
Götene Resten av Sil Onsdag udda vecka
Götene Prästgårdsängen Torsdag udda vecka
Holmestad   Torsdag udda vecka
Kinnekulle Västra delen Onsdag udda vecka
Kinne-Vedum   Onsdag udda vecka
Vättlösa   Onsdag udda vecka
Årnäs   Fredag udda vecka
Österäng   Fredag udda vecka

 

Jämna veckor

Område Del av område Tömningsdag
Blomberg Del av Blomberg Tisdag jämn vecka
Gössäter   Tisdag jämn vecka
Götene Del av centrum och östra delarna Måndag jämn vecka
Götene Stjälkskogen Fredag jämn vecka
Hangelösa, Källby Kyrkby   Onsdag jämn vecka
Husaby   Fredag jämn vecka
Hällekis   Tisdag jämn vecka
Kinnekleva   Fredag jämn vecka
Källby   Torsdag jämn vecka
Ledsjö Större område runt Ledsjö Måndag jämn vecka
Lundsbrunn   Måndag jämn vecka
Medelplana   Tisdag jämn vecka
Skeby   Torsdag jämn vecka
Skälvum   Onsdag jämn vecka
Sunträlje   Onsdag jämn vecka
Truve   Torsdag jämn vecka
Västra Kinnekulle Trolmen, Hönsäter Onsdag jämn vecka