Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kompostering

Genom att kompostera skapas ett ekologiskt kretslopp som i sin tur ger fin näring åt växterna. Man bidrar till att på ett enkelt och roligt sätt lösa ett miljöproblem samt att man också kan sänka sina sophämtningskostnader.
I komposten finns miljontals mikroorganismer, maskar och smådjur som bryter ned det organiska avfallet. Det är helt enkelt så att det är de som gör jobbet. En mask kan äta en tredjedel av sin vikt per dag, men väntar tills bakterier och svampar påbörjat ned-brytningen innan de själva börjar att äta.

Vad kan man kompostera?

 • Frukt- och grönsaksrester
 • Bröd
 • Kött- och fiskrester
 • Äggskal
 • Kaffefilter o tepåsar
 • Hushållspapper
 • Övrigt organiskt avfall från köket
 • Trädgårdsavfall
 • Kattsand, komposterbar
 • Trädgårdsavfall
 • Latrin

Kompostbehållare

Komposteringen ska ske i en skadedjurssäker och väl ventilerad behållare. Vid åretruntboende ska behållaren vara utförd på sådant sätt att den även fungerar vintertid (isolerad).

Kompostbehållaren skall klara minst sex månaders användning och en behållare på ca 400 liter rekommenderas för ett hushåll.

Vid samkompostering av latrin måste en ansökan lämnas in till Miljö-Hälsa i Lidköping som måste godkänna ansökan.

Hur sköter jag komposten?

Blanda organiskt material som hushållsavfall, trädgårdsavfall och gammal kompost. Finfördela gärna det färska materialet och lägg inte för mycket material på en gång.
Komposten är lagom fuktig när den liknar en urkramad svamp. Vattna om det verkar torrt.
Rör om och lufta så att syre kommer in.
Täck varje lager färskt avfall i komposten med strömaterial (sågspån, löv, papper).

Balansera rätt

För att få en fungerande kompost behövs syre, fukt och värme. Balansen mellan kolrikt material gör att kompostering går långsamt, för mycket kväve gör att det luktar illa.
Kolrikt material: löv, träspån, halm och papper.
Kväverikt material: hushållsavfall, gräsklipp och trädgårdsavfall.

Efterkompostering

Komposten är färdig efter ca 3 - 10 mån, men måste mogna genom efterkompostering. Det gör man lämpligast i t ex en trädgårdskompost. När komposten skall användas kan den behöva siktas, särskilt om den skall användas i blomlådor och krukor.

Lycka till med komposteringen!