Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Latrin

Latrinhämtning är i grunden en oönskad hantering, inte minst av arbetsmiljöskäl. Götene Vatten & Värme AB och Länsstyrelsen arbetar därför för att hämtning av latrin skall upphöra och att hämtningen ersätts av lokala mer miljöriktiga lösningar.

Alternativ till latrinhämtning är latrinkompost och förmultningstoalett. På marknaden finns olika modeller och prislägen anpassade till olika behov. Läs mer på www.avloppsguiden.se

Latrinhämtning kan beställas via s.k. budning. Pris per hämtat kärl är 875 kr. Beställning av hämtning görs hos vår entreprenör Remondis AB, tfn: 0504-79 13 00. Nya kärl kan hämtas på Återvinningscentralen i Götene.