Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Taxor

I beloppen nedan ingår både grundavgift och rörlig avgift.

Grundavgiften 2021, för hämtning hushållsavfall boende året runt, uppgår till 551 kr/kärl och år (551 kr 2020). 

Grundavgiften avseende fritidsbostad (perioden 15/5-15/9), med hämtning varannan vecka är 184 kr för 2021 (184 kr 2020).

Byte av kärl

Om du vill byta kärl till en annan storlek kan du kontakta vår entreprenör Remondis AB, tfn: 0504-79 13 00.

Ytterligare information

Använd länken nedan om du vill se den fullständiga taxan:

Samma taxa gäller för 2021 som för 2020. 

Gällande renhållningstaxa för 2020 (PDF)

Vill du ha mer information om renhållningstaxan kan du kontakta vår kundservice tfn: 0511-38 64 80.

 

PERMANENTBOENDE

2021 års taxa (inkl moms)

Abonnemang (kärlstorlek) Årskostnad
(kr)
Notering
 
140 L, hämtning varannan vecka 1 903  
140 L, hämtning var 4:e vecka 1 092 Kompost krävs
 
240 L, hämtning varje vecka 6 160  
240 L, hämtning varannan vecka 3 356  
     
 
360 L, hämtning varje vecka 8 964  
360 L, hämtning varannan vecka 4 757  
 
660 L, hämtning varje vecka 15 975  
660 L, hämtning varannan vecka 8 264  

 

FRITIDSBOENDE (hämtning 15 maj till 15 september)

2021 års taxa (inkl moms)

Abonnemang (kärlstorlek) Årskostnad
(kr)
Notering
140 L, hämtning varannan vecka 676 10 hämtningar
     
240 L, hämtning varje vecka 2 227 19 hämtningar
240 L, hämtning varannan vecka 1 260 10 hämtningar
360 L, hämtning varannan vecka 1 797 10 hämtningar