Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vanliga frågor om renhållning

- Måste jag ha sophämtning vid min fastighet?
- Kan jag få glesare tömning av mitt sopkärl?
- Jag vill ha mindre/större sopkärl.
- Fastigheten ska stå tom på obestämd framtid. Kan jag avstå sophämtning under tiden?

Måste jag ha sophämtning vid min fastighet?

Svar: Ja, alla fastighetsägare är skyldiga att ha sophämtning.

Kan jag få glesare tömning av mitt sopkärl?

Svar: Ja, det kräver dock att du har en godkänd varmkompost och att inget organiskt avfall läggs i kärlet. Du måste söka dispens hos Miljö & Hälsa.

Jag vill ha mindre/större sopkärl.

Svar: Du kan byta sopkärl genom att kontakta aktuell entreprenör för hämtning av hushållsavfall. Byte till större kärl görs i samband med nästa tömning, byte till mindre görs i samband med halvårsskiften.

Fastigheten ska stå tom på obestämd framtid. Kan jag avstå sophämtning under tiden?

Svar: Ja, ansök om uppehåll av hämtningen hos aktuell entreprenör för hämtning av hushållsavfall. Uppehåll beviljas för max sex månader i taget.