Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Renhållning

Den tid då allt avfall slängdes i en och samma tunna och sedan grävdes ner på soptippen tillhör dessbättre det förgångna. I dagens samhälle ställs allt högre krav på hur vi hanterar det som blir över efter vår konsumtion och produktion, dels genom lagstiftning men även genom ett allt större miljöengagemang hos alla och envar.

Källsortering har blivit ett begrepp och en syssla som har kommit för att stanna. Inte bara hemma under diskbänken utan även ute på företagen.

Götene Vatten & Värme AB ansvarar för insamling av hushållsavfall samt drift av Återvinningscentralen.

Avfallstrappan