Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

SORTERA

Hushållssopor

Brännbart hushållsavfall är allt avfall som inte går att materialåtervinna och som normalt går att förbränna.

Exempel på brännbart hushållsavfall:
blöjor,
saker av gummi, trä och textil som inte kan återanvändas,
kaffefilter,
köks- och matavfall,
kladdigt papper och hushållspapper,
rester av frukt, grönsaker och mindre trädgårdsavfall

Matavfall

Till matavfall räknas rester av mat från hushållen. Det kan komma både från växt- och djurriket. Lite förenklat kan man säga att det är avfall som kan brytas ned biologiskt genom rötning eller kompostering.

Exempel på matavfall:
matrester,
frukt och grönsaker,
kaffesump,
hushållspapper,
servetter,
potatisskal

Trädgårdsavfall

Exempel på trädgårdsavfall:
gräsklipp,
löv,
bark,
växtrester,
ogräs,
hö och halm,
blast,
häckklipp,
frukt- och grönsaksrester

Elavfall

Till elavfall räknas allt med sladd eller batteri och som inte är fast installerad utrustning eller elutrustning från bilar.

Exempel på elavfall:
lysrör,
glödlampor,
batterier,
vitvaror som spis, tvättmaskin, diskmaskin, kylskåp och frys,
övrigt elavfall som brödrostar, hårtorkar mm

Grovavfall och Återbruk

Till grovavfall räknas skrymmande avfall som inte får plats i vanliga sopbehållare.

Exempel på Grovavfall:
soffor,
sängar,
gamla cyklar

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall:
bekämpningsmedel,
färg-, lim- och lackrester,
termometrar, barometrar mm som innehåller kvicksilver,
lösningsmedel som lacknafta, thinner, förtunning, aceton, avfettning, bensin, fotogen och glykol

 

 

 

SORTERA FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR

Förpackningar av plast

Exempel på förpackningar av plast:
burkar, dunkar, flaskor och liknande emballage,
plastpåsar,
plastfolie,
frigolit

Förpackningar av metall

Till metallförpackningar hör endast förpackningar av plåt och alumininum.

Exempel på förpackningar av metall:
konservburkar,
lock av metall,
kaviartuber,

Förpackningar av papper

Exempel på förpackningar av papper:
mjölkpaket,
cornflakespaket,
kartonger,
omslagspapper,
tvättmedelspaket,
wellpapp,
papperskassar

Förpackningar av glas

Exempel på förpackningar av glas:
flaskor,
burkar

Tidningar

En enkel regel är att, allt som går bläddra i, räknas hit.

Exemmpel:
tidningar,
postorderkataloger,
pappersark