Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Fjärrvärme Götene

I Götene leverar vi värme till drygt 600 kunder. Ledningsnätet i Götene är ca 30 kilometer långt.

Värmen produceras i Västerbyverket som även producerar ånga till Arla och Semper som de använder i sina processer.

Västerbyverket består av en flispanna och två oljepannor. Flisen är en blandning mellan stamvedsflis, grenar och toppar. För att läsa mer om aktuell bränsleblandning, titta under miljö.

Innan röken leds ut i skorstenen återvinns energi ur den varma rökgasen i en rökgaskondensor, på det sättet förvärms det kalla vattnet som kommer tillbaka från fjärrvärmenätet och då sparas en del av energin som går till att värma vattnet i pannan igen.