Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Friskare luft med fjärrvärme

2028-10-09

Fjärrvärmen spelar en stor roll i arbetet med att nå det nationella miljömålet "Frisk luft"

I oktober månad brukar luften vara hög och klar och vi passar på att påminna om miljömålet  ”Frisk Luft”.

»Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.«

Vi på Götene Vatten & Värme AB arbetar aktivt för att underlätta för industri och privatpersoner att ansluta sig till fjärrvärmenätet där värmen kommer från Västerbyverket. Här produceras fjärrvärmen med biobränsle och rökgaserna renas innan de släpps ut. 

Genom att vara ansluten till fjärrvärmenätet bidrar du bland annat till att minska utsläppet av koldioxid och kväveoxider. Koldioxid har en negativ påverkan på klimatet medan kväveoxider försurar vattendrag och skogar. Fjärrvärmen spelar en stor roll i arbetet med att nå det nationella miljömålet "Frisk luft".

Tryck på länken nedan om du vill veta mer om Västerbyverkets miljövärden:

Västerbyverket Miljövärden

Västerbyverket i Götene