Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Insamling och återvinning av textilier

2018-11-09

Nu samarbetar vi med företaget Emmaus Björkå som samlar in textiler. På återvinningscentralen kan du nu lämna kläder, skor och textilier. Allt återanvänds eller återvinns. Titta efter den röda containern.

Götene vatten och Värme AB och Emmaus Björkå i samarbete om textilt avfall

Kommunala Götene Vatten och Värme AB har tecknat avtal med insamlingsorganisationen Emmaus Björkå gällande textilinsamling på kommunens återvinningscentral (ÅVC). I och med detta kan de kläder, skor och textilier som invånarna vill slänga hanteras som en egen så kallad avfallsfraktion.

 

Emmaus Björkå har en professionell sorteringsanläggning där textilierna sorteras för att i första hand återanvändas genom att säljas som second hand-varor, vilket ger den i särklass bästa miljöeffekten. I andra hand går kläderna till återvinning.

 

Förutom att minska kommunens avfallsmängder ökar samarbetet alltså också graden av återanvändning, något som går i linje med både Naturvårdsverkets uppdrag om att minska slöseriet med textil och med Sveriges miljömål.

 

 

För mer information se:

http://emmausbjorka.se/