Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Körordningen för sophämtningen ändras 2021

2020-12-29

2020 avslutas med vecka 53, därför ändras turordningen

Till följd av att 2020 avslutas med vecka 53 och 2021 börjar med vecka 1 kommer körordningen ändras under 2021. Veckointervallerna kommer att byta plats - tidigare ojämna veckor kommer att gå jämna veckor och tvärt om.