Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Miljövärden för vår fjärrvärme

2021-02-15

Nu redovisar vi de lokala miljövärdena för fjärrvärmen här i Götene. Värdena gäller för förra året, 2020.

Varje år redovisar Götene Vatten & Värme AB miljövärden för fjärrvärmen som produceras här i Götene kommun. Detta sker med hjälp av vår branchorganisation  "Energiföretagen Sverige". 

I cirkeldiagrammet nedan kan du se fördelningen av återvunnen, förnybar och fossil energi. Värdena nedan gäller för Västerbyverket i Götene.
Som diagrammet visar använder vi till allra största delen,  97%, förnybar och återvunnen energi. 

Vill ni veta mer om fjärrvärmens miljövärden i Götene, tryck på länken nedan:

Fjärrvärme Miljö

Vill veta mer om fjärrvärmens miljövärden i hela landet, tryck på länken nedan:

Miljövärdering av fjärrvärme