Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Nu avslutar vi den tillfälliga insamlingsplatsen för trädgårdsavfall i Källby

2020-03-02

Området där vi haft insamlingsplatsen ska bebyggas, och vi upphör med verksamheten där. Välkomna att lämna ditt trädgårdsavfall vid ÅVC i Götene.

Nu avslutar vi den tillfälliga insamlingsplatsen för trädgårdsavfall vid Braxenvägen i Källby. Området ska bebyggas och vi kan inte fortsätta verksamheten där.

Enligt föreskrifterna om avfallshantering i Götene får inte avgiften för sophämtning användas till annat än sophämtning och till att driva Återvinningscentralen. Därför ser vi inte att vi i dagsläget har möjlighet att erbjuda någon ny insamlingsplats i Källby, eller i någon annan del av kommunen.

Nu är du istället välkommen att lämna allt trädgårdsavfall på Återvinningscentralen i Götene.