Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Nytt pris VA 2020

2019-12-30

Den nya taxan för Vatten & Avlopp gäller fr o m 1 januari 2020

Den årliga brukningstaxan för Vatten & Avlopp består av en fast avgift och en rörlig avgift, kr/m³.
Man räknar med att en familj i genonsnitt förbrukar 150 m³ vatten per år.

I tabellen nedan kan du se hur mycket kostnaden har ökat för ett normalhushåll, baserat på en förbrukning på 150 m³.

  Vatten och Spillvatten 2019 Vatten & Spillvatten 2020
Fast avgift, kr/år 1 940 kr 2 037 kr
Rörlig avgift, kr/år 3 195 kr 3355,50 kr
Total årskostnad: 5 135 kr 5392,50 kr


Fullständig prislista hittar du här