Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Samråd uppdaterat vattenskyddsområde Årnäs

2020-01-24

Kontroll av befintligt vattenskyddsområde och uppdatering av skyddsföreskrifterna

I Årnäs samhälle, Götene kommun finns två kommunala grundvattentäkter, Björnemossen och Skottven.

Björnemossens vattentäkt försörjer orterna Årnäs och Österäng med dricksvatten. Skottven är reservvattentäkt.

För att säkerställa en framtida god råvattenkvalitet har Götene Vatten & Värme AB anlitat Sweco Environment AB att kontrollera det befintliga vattenskyddsområdet och uppdatera skyddsföreskrifterna

Fullständiga handlingar har skickats ut brevledes till de berörda fastigheterna.

Handlingarna kan även begäras ut genom att skicka ett mail till Marcus Petersson Götene vatten och Värme AB marcus.petersson@gotenevatten.se alternativt genom att ringa 0511-38 64 80.

Sista dag för synpunkter 20:e februari 2020.