Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

VA-arbeten i Källby under 2018-2019

2018-11-07

GVV informerar om VA-arbeten i Källby under 2018-2019

Götene Vatten och Värme AB kommer att bedriva VA-arbeten i Källby under 2018-2019

Projekten kommer att löpa parallellt och pågå planerat  tom aug-19.

Det kan förekomma viss störning i trafiken men GVV hoppas på överseende med detta.

 

Projekt: Vänervägen-Sjökvarn

GVVs entreprenör påbörjar under nov anläggande av VA-ledningar längs med Vänervägen, från avloppsreningsverket i söder till GVVs P-station vid Sjökvarn, strax söder om Råmeån. Det förekommer även VA-arbeten längs med Smedmans väg.

 

Uppdatering 190308:Trafikljus

Från och med v10 kommer det vara begränsningar i framkomlighet på Vänervägen, tillfälliga trafikljus finns på plats. Vid problem med trafikljus, kontakta GVV kundservice (dagtid), efter kontorstid, se flik Felanmälan på GVVs hemsida.

 

Projekt: Gator, VA-ledningar mm till Exploateringsområde Nordskog 3B

Gemensamt projekt mellan GVV och Götene Kommun. Projekt påbörjas under november av upphandlad entreprenör. Omfattar anläggande av gator och VA-ledningar till Nordskog 3B samt VA-ledningar längs med Vänervägen från Råmeån i söder och fram till Nordskog 3B i norr. Det kommer även genomföras en sprängbesiktning, av anlitad entreprenör, för vissa fastigheter i området.

För mer info om exploateringsområde Nordskog 3B se www.gotene.se

 

Karta över sträckning, se VA-ledningar Källby

 

mvh

Götene Vatten och Värme AB