Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Välkommen till ÅVC med ditt trädgårdsavfall

2020-03-18

I år är du välkommen att slänga allt trädgårdsavfall på Återvinningscentralen i Götene.

Sedan några år tillbaka har det funnits containers för trädgårdsavfall i en del mindre orter i  kommunen. Enligt föreskrifterna om avfallshantering i Götene får inte avgiften för sophämtning användas till annat än sophämtning och till att driva Återvinningscentralen. Vi vet att trädgårdscontainrarna har varit mycket uppskattade, men i dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda hantering av trädgårdsfall i utställda containers i någon del av kommunen längre pga. föreskrifterna.

Nu är du istället välkommen att lämna allt trädgårdsavfall på Återvinningscentralen i Götene.