Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Slamtömning

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker minst en gång per år av kommunens entreprenör. Möjlighet att själv tömma sin slamavskiljare kan bara medges om man kan mellanlagra slammet i minst 6 månader på ett riktigt sätt, samt att man har tillräckligt med mark att sprida på. Om man har en liten belastning på slamavskiljaren samt har en godkänd avloppsanläggning kan man ansöka om tömning vartannat år. Ansökan sker hos Miljö - Hälsa i Lidköping.

Entreprenör för slamtömningen är:

PR Slamsugning AB
Mossvägen 39
521 30 Falköping
Telefon 0511-34 00 66
Jour 0749-14 05 63

PR Slamsugning AB i Falköping har Götene Vatten & Värme AB:s uppdrag att utföra hämtning av slam från slam¬avskiljare, slutna tankar och enskilda avloppsanläggningar inom Götene kommun. PR Slamsugning AB har även Götene Vatten & Värme AB:s uppdrag att utföra hämtning och behandling av slam från bensin- och oljeavskiljare samt fettavskiljare inom Götene kommun.

Har du allmänna frågor om renhållning går det bra att kontakta Götene Vatten & Värme AB, tfn: 0511-38 64 80. Besök oss gärna på Häljemovägen 1 i Lundsbrunn.

När det gäller ansökan om ändrade intervaller för slamtömning eller sophämtning vänder Du Dig till:
Miljö - Hälsa Lidköping
Tfn: 0510-77 00 00
E-mail: miljohalsa@lidkoping.se