Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Utbyggnad av kommunalt VA till Svanvik

 
2014 antog kommunfullmäktige verksamhetsområdet för Svanvik.
Det innebär att ett antal fastigheter kommer bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
 
Götene Vatten och Värme AB, GVV, påbörjade utbyggnaden av det kommunala ledningsnätet till Svanvik 2016 och gjorde klart andra delen av etapp 2 under 2019 (Etapp 1: 2016-17, Etapp 2: 2018-19). 
 
Nu är det dags för området mellan väg 44 och järnvägen att få kommunalt vatten och avlopp, det vi kallar för etapp 3.
 
I slutet av augusti tryckte vi vatten- och avloppsledningar under järnvägen.
Dessa ledningar ska knyta ihop etapp 3 med de redan byggda etapperna. 
 
Vi räknar med att byggnationen av etapp 3 kommer att pågå under hela hösten.
Följ utvecklingen av projektet under rubriken projektuppdatering.

För dig som bor eller rör dig i området kan grävarbetet på olika sträckor innebära begränsad framkomlighet. Om och när detta kommer att ske kommer vi informera om på hemsidan. 
 
När ledningarna är klara och godkända, kommer fastighetsägarna att få en förbindelsepunktskarta.
Förbindelsepunktskartan visar var fastigheten kan koppla ihop sitt egna nät med det kommunala nätet. 
 
När man redo att koppla ihop fastighetens ledningar med kommunens finns det ett par saker som måste göras innan fastigheten kan börja använda det kommunala dricksvattnet och avloppet. 
 
 1. En servisanmälan ska lämnas till GVV.
  Servisanmälan är en beställning på att fastigheten är redo för att koppla ihop sina ledningar med kommunens. 
   
 2. Vid själva ihop kopplandet behöver en servisbesiktning göras.
  Det innebär att någon från GVV kommer ut och ser att anslutningen mellan fastighetens ledningar och kommunens ledningar är rätt utförd. Tidsbokning för servisbesiktning behöver göras en till två veckor innan det är dags för ihop kopplingen. 
   
 3. När servisbesiktningen är klar är det dags för fastigheten att betala anläggningsavgift. 
  Anläggningsavgiften ska täcka de kostnader som GVV har för att bygga ut det kommunala nätet. Kostnaden beror på vad som står i VA-taxan. Det är kommunfullmäktige som bestämmer VA-taxan. För en villa innanför verksamhetsområdet med en tomtyta på 800m² ligger anläggningsavgiften på 150 000kr.
   
 4. Innan allt är klart och du kan använda våra tjänster, behöver vi komma hem till dig för att sätta upp en vattenmätare. Vattenmätaren mäter din förbrukning och utifrån detta betalar du löpande brukningsavgift. Hör av dig till GVV när en mätarplats är klar, så bokar vi en tid för att komma och montera mätaren. 

 

 

 

PROJEKTUPPDATERING


Här nedan kan du följa framfarten av projektet:

V.36 Arbetet påbörjades i den östra delen.
 
V. 35 Etablering och förberedande arbete av materialplats och bodar till anläggarna
 
V. 34 Tryckning under järnvägen