Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Taxor

Taxan för vatten och avlopp, VA-taxan består av två delar, dels en anläggningstaxa vid nyanslutning dels en årlig brukningstaxa.
Den årliga brukningstaxan består av en fast avgift och en rörlig avgift, kr/m³.

Kostnad för en genomsnittsfamilj 2019

Man räknar med i genomsnitt att en familj förbrukar 150 m³ vatten per år.
En liter dricksvatten som levereras hem i kranen i bostaden dygnet runt kostar ca 3,4 öre och då ingår även avloppsreningen i priset.
Som jämförelse kan nämnas att en liter vatten på flaska som du köper i butiken har ett pris på ca 10 kr.

För fullständiga taxevillkor:

Se VA-taxa 2019

2019 års taxa (inkl moms)

Fast avgift per år

Mätarstorlek Vatten och spillvatten
(kr/år)
Endast vatten
(kr/år)
Endast spillvatten
(kr/år)
Q n 2,5 (20 mm) 1 940 776 1 164
Q n 6 (25 mm) 7 140 2 856 4 284
Q n 10 (40 mm) 18 575 7 430 11 145

 

Rörlig avgift, kr/m³

  Vatten och spillvatten
(kr/m³)
Endast vatten
(kr/m³)
Endast spillvatten
(kr/m³)
Förbrukningsavgift 21,30 7,90 13,40

 

Prisexempel på årskostnad för ett normalhushåll, baserat på en förbrukning på 150 m³

  Vatten och spillvatten
Fast avgift, kr/år 1940 kr
Rörlig avgift, kr/m³ 3188 kr
Total årskostnad: 5128 kr