Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Taxor

Taxan för vatten och avlopp, VA-taxan består av två delar, dels en anläggningstaxa vid nyanslutning dels en årlig brukningstaxa.
Den årliga brukningstaxan består av en fast avgift och en rörlig avgift, kr/m³.

Kostnad för en genomsnittsfamilj 2020

Man räknar med i genomsnitt att en familj förbrukar 150 m³ vatten per år.
En liter dricksvatten som levereras hem i kranen i bostaden, dygnet runt, kostar ca 3,6 öre och då ingår även avloppsreningen i priset.
Som jämförelse kan nämnas att en liter vatten på flaska som du köper i butiken har ett pris på ca 15 kr.

För fullständiga taxevillkor:

Se VA-taxa 2020

2020 års taxa (inkl moms)

Fast avgift per år

Mätarstorlek Vatten och spillvatten
(kr/år)
Endast vatten
(kr/år)
Endast spillvatten
(kr/år)
Q n 2,5 (20 mm) 2 037 815 1 222
Q n 6 (25 mm) 7 497 2 999 4 498
Q n 10 (40 mm) 19 504 7 802 11 702

 

Rörlig avgift, kr/m³

  Vatten och spillvatten
(kr/m³)
Endast vatten
(kr/m³)
Endast spillvatten
(kr/m³)
Förbrukningsavgift 22,37 8,30 14,07

 

Prisexempel på årskostnad för ett normalhushåll, baserat på en förbrukning på 150 m³

  Vatten och spillvatten
Fast avgift, kr/år 2037 kr
Rörlig avgift, kr/m³ 3355,50 kr
Total årskostnad: 5392,50 kr