Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Götene Kommuns VA-plan

I april 2015 tog kommunfullmäktige beslut om en VA-plan.

För att se den aktuella VA-planen i Götene kommun, tryck på länken nedan:

VA-plan 2014

 

Pågående VA-utbyggnation med avseende på VA-planen

Området som först ska byggas ut med kommunalt VA, enligt VA-planen är Svanvik, område sydväst om Källby.

Under vintern 16/17 genomfördes första etappen med utbyggnation av kommunalt VA mot Svanvik.

Nu under vinter 17/18, pågår etapp 2, utbyggnation av kommunalt VA till Svanviks fritidsområde, till de hus som ligger mellan järnvägen och Vänern. Etappen kommer att genomföras under 2 vinteretapper pga dess omfattning.

 

Kommunalt VA till Kinnekulle

Det genomförs en förstudie under vintern-17/18 för att komma fram till den mest optimala VA-lösningen för Kinnekulle med bla avseende på ekonomi och teknik.