Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Föreskrifter

ABVA

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.
Se ABVA (PDF)
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20070701.htm

Informationsskrift till fastighetsägare

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2 006:412) och ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna VA-anläggning.
Se Informationsskrift till fastighetsägare (PDF)

VA-verksamhetsområde

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområde. Uppgift om verksamhetsområden finns hos Götene Vatten & Värme AB.