Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Taxor

Taxan för vatten och avlopp, VA-taxan består av två delar, dels en anläggningstaxa vid nyanslutning dels en årlig brukningstaxa.
Den årliga brukningstaxan består av en fast avgift och en rörlig avgift, kr/m³.

Kostnad för en genomsnittsfamilj 2021

Man räknar med i genomsnitt att en familj förbrukar 150 m³ vatten per år.
En liter dricksvatten som levereras hem i kranen i bostaden, dygnet runt, kostar ca 3,6 öre och då ingår även avloppsreningen i priset.
Som jämförelse kan nämnas att en liter vatten på flaska som du köper i butiken har ett pris på ca 20 kr.

För fullständiga taxevillkor:

Se Aktuell VA-taxa 2021

Se VA-taxa 2020

2021 års taxa (inkl moms)

Fast avgift per år

Mätarstorlek Vatten och spillvatten
(kr/år)
Endast vatten
(kr/år)
Endast spillvatten
(kr/år)
Q n 2,5 (20 mm) 2 221 888 1 332
Q n 6 (25 mm) 8 172 3 269 4 903
Q n 10 (40 mm) 21 259 8 504 12 755

 

Rörlig avgift, kr/m³

  Vatten och spillvatten
(kr/m³)
Endast vatten
(kr/m³)
Endast spillvatten
(kr/m³)
Förbrukningsavgift 24,38 9,05 15,34

 

Prisexempel på årskostnad för ett normalhushåll, baserat på en förbrukning på 150 m³

  Vatten och spillvatten
Fast avgift, kr/år 2 221 kr
Rörlig avgift, kr/m³ 3657 kr
Total årskostnad: 5 878 kr