Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Götene Kommuns VA-plan

I april 2015 tog kommunfullmäktige beslut om en VA-plan.

För att se den aktuella VA-planen i Götene kommun och de tillhörande bilagorna, använd länkarna nedan:

VA-plan 2014

Bilaga 1 Bedömning av behov av förändrad VA-struktur

Bilaga 2 Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA

Bilaga 3  Kartbild med behov och möjlighet av förändrad VA-struktur

Bilaga 4  Åtgärder för enskild och allmän VA-försörjning

Pågående VA-utbyggnation med avseende på VA-planen

Området som först ska byggas ut med kommunalt VA, enligt VA-planen är Svanvik, område sydväst om Källby.

Under vintern 16/17 genomfördes första etappen med utbyggnation av kommunalt VA mot Svanvik.

Under vinter 17/18, genomfördes etapp 2, utbyggnation av kommunalt VA till Svanviks fritidsområde, till de hus som ligger mellan järnvägen och Vänern.

Nästa etapp i utbyggnaden av VA till Svanvik är under utredning och under våren 2020 kommer vi att påbörja projektering.

Kommunalt VA till Kinnekulle

Det har genomförts en förstudie under vintern-17/18 för att komma fram till den mest optimala VA-lösningen för Kinnekulle med bla avseende på ekonomi och teknik.

En uppdatering av VA-planen pågår där hänsyn tas till förstudien

Länsstyrelsen har lagt ett föreläggande att ordna med verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten i områdena Hökastaden, Römossen och Medelplana . För Hökastaden och Römossen ska behovet vara tillgodosett senast den 31 december 2024. I Medelplana ska behovet vara tillgodosett senast den 31 december 2026.