Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vatten och avlopp

Var kommer vattnet från?

Dagligen produceras cirka fem miljoner liter dricksvatten till hushållen och industrierna i kommunen. Götene vattenverk försörjer Götene, Hällekis, Källby, Gössäter, Forshem, Brännebrona samt delar av landsbygden med vatten. Sjövatten pumpas från Vänern och leds via ledningar till infiltrationsdammarna där vattnet infiltreras, metoden kallas konstgjord infiltration. Råvatten pumpas ur grundvattentäkten och leds vidare till Götene Vattenverk där det bereds till dricksvatten. Beredningen omfattar luftning, desinfektion med klor och pH-justering.

Lundsbrunn har ett eget vattenverk som försörjer Lundsbrunn samt delar av Götene. Till Lundsbrunns vattenverk pumpas naturligt grundvatten. Beredningen omfattar luftning, sandfilter (för att få bort möjliga höga halter av järn och mangan), pH-justering samt desinfektion med UV-ljus.

Årnäs vattenverk förser Årnäs och Österäng med vatten. Till Årnäs vattenverk pumpas naturligt grundvatten. Beredningen omfattar sandfilter, pH-justering och desinfektion med UV-ljus.

Dricksvattnet levereras i ett ledningsnät som mäter drygt 180 000 meter.

Dricksvattnets hårdhetsgrad i Götene kommun

Götene tätort och de orter som får vatten från Götene vattenverk (Hällekis, Källby, Gössäter, Forshem och Brännebrona) har mjukt vatten med en hårdhetsgrad på 3-4 dH. Årnäs och Österäng har mycket mjukt vatten och en hårdhet på 2-2,5 dH. Lundsbrunns vatten är medelhårt med en hårdhet på c:a 7 dH. Samtliga orters dricksvatten har ett pH som ligger på c:a 8,0.

Vatten med en total hårdhet (dH) klassificeras på följande sätt:

  • 0-2 dH - Mycket mjukt
  • 2-5 dH - Mjukt
  • 5-10 dH - Medelhårt
  • 10-20 dH - Hårt
  • >20 dH - Mycket hårt

Vart tar avloppet vägen?

Efter användning leds avloppsvattnet via ledningar och pumpstationer till reningsanläggningar i Götene, Källby, Hällekis, Årnäs, Österäng och Brännebrona. Vid dessa renas varje dag cirka 6,6 miljoner liter vatten.
Vad ska man inte spola ner i toaletten?

För att undvika stopp och störningar i ledningsnät och avloppsreningsanläggningar får man inte spola ner kemikalier, mediciner, sanitetsbindor, tamponger, strumpor, kondomer, tops med mera.

Köksavfallskvarnar

Det är för närvarande ej tillåtet att ansluta köksavfallskvarnar tills det allmänna kommunala spillavloppsnätet.

Information till fastighetsägare om källaröversvämning

I nedamsntående pdf-dokument finns information samlat om de vanligaste orsakerna till översvämning och de förebyggande åtgärderna man kan ta till för att minska risken för översvämning. Dokumentet ger även råd till hur den drabbade för agera vid en översvämning.

Översvämning i källare (PDF)

Förslag till koppling av dagvatten för att undvika översvämmning (PDF)